Formulier aanvraag extra inschrijfduur

Formulier extra inschrijfduur

Formulier extra inschrijfduur
Wat is extra inschrijfduur?
Met extra inschrijfduur wordt je inschrijfduur opgehoogd naar 99 maanden. Gedurende 1 jaar kun je hiermee actief reageren op de voor jou passende woningen.

Wat is realistisch?
Het doel van extra inschrijfduur is dat je na een echtscheiding of relatiebreuk, met zorgplicht over minderjarige kinderen, woonruimte kunt vinden. We zien dat de extra inschrijfduur in alle gevallen voldoende is. Let op, mogelijk vind je niet je ‘wenswoning’! Je zoekt zelf naar een woning en krijgt dus geen woning toegewezen. Na 1 jaar vervalt de extra inschrijfduur. Deze kan niet worden verlengd.

Zorg dat je jouw aanvraag compleet bij ons aanlevert. In verband met privacybescherming worden alle toegezonden stukken na 2 maanden vernietigd.
Extra inschrijfduur aanvragen
Lever bij de aanvraag bewijs aan waaruit blijkt dat je de dagelijkse zorg of co-ouderschap voor 1 of meer minderjarige kinderen hebt en dat je de gezamenlijke woning moet verlaten. Dien de bewijzen in binnen 1 jaar na de rechterlijke uitspraak.
Bevestiging*