Privacy statement

Woning in Zicht Privacy Verklaring 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Woning in Zicht, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18078518, over de website www.woninginzicht.nl. Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door Woning in Zicht door middel van het woonruimtebemiddelingssysteem van Woning in Zicht en de verwerkingen via onze website www.woninginzicht.nl en ook met betrekking tot het gebruik van cookies. 

Woning in Zicht respecteert de privacy van alle woningzoekenden/gebruikers van onze website en het achterliggende woningzoekendenregistratiesysteem. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Woning in Zicht. Je bent je ervan bewust dat Woning in Zicht niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan om bij het benaderen van andere websites vanuit onze website, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. 

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Als jij je hebt ingeschreven bij Woning in Zicht dan zijn er een aantal persoonsgegevens van jou bekend bij ons. Het gaat hierbij om je naam, geboortedatum, geslacht, inkomen, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Als je eventueel documenten zoals inkomensformulieren hebt geüpload, dan staan die ook in ons systeem. Deze persoonsgegevens gebruiken we om jou te faciliteren in je zoektocht naar een woning. Bij een eventuele woningaanbieding controleert de corporatie de inschrijving en inkomensgegevens. 

Waarom hebben wij je persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, namelijk:
• Om je positie op de kandidatenlijst te bepalen als je op een woning reageert;
• Om je sms’jes te versturen en je te herinneren aan de verlenging of woningbezichtiging;
• Om je e-mails te sturen als jij hebt ingesteld een tipbericht te willen ontvangen bij woningaanbod;
• Om je jaarlijks te informeren over het verlengen of aflopen van je inschrijving. 
• Om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen;
• Om u te informeren over veranderingen in het woonruimteverdelingssysteem;
• Voor onderzoek en als wij enquêtes versturen voor de verbetering van de dienstverlening;
• Om de website zo goed mogelijk te laten werken.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Woning in Zicht en door de bij Woning in Zicht aangesloten woningcorporaties. 

Waarom hebben wij je inkomensgegevens nodig? 

Op het moment dat een woningzoekende actief op zoek is naar een woning en wil reageren op het beschikbare aanbod, vraagt Woning in Zicht om de inkomensgegevens van de woningzoekende. De wet Passend Toewijzen verplicht woningcorporaties namelijk om woningen op basis van inkomen toe te wijzen. Met de inkomensgegevens van de woningzoekende zijn wij in staat gericht een bij het inkomend passend woningaanbod te bieden. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Op deze manier kunnen wij je matchen aan de juiste woning. De corporaties kunnen door deze werkwijze sneller de woning aan de juiste kandidaat aanbieden, omdat niet gewacht hoeft te worden op de inkomensgegevens. Zo hoeven ze minder mensen teleur te stellen of andere woningzoekenden te laten wachten.  

Wat gebeurt er niet met je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet verkocht aan anderen. Ook worden je gegevens niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen. Je gegevens worden niet buiten de EU verwerkt of opgeslagen. 

Worden je persoonsgegevens met andere partijen gedeeld?

Je persoonsgegevens worden gedeeld met de aangesloten woningcorporaties. Zij gebruiken je persoonsgegevens om het verhuur- en aanbiedproces te doorlopen. Daarnaast worden je contactgegevens gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven en enquêtes om de dienstverlening te verbeteren. Daarbij kunnen we gebruik maken van andere partijen namens Woning in Zicht. Woning in Zicht is verantwoordelijk voor uw gegevens, maar besteedt een deel van deze verantwoordelijkheid aan andere partijen uit. Met al deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij minimaal even verantwoordelijk met je gegevens omgaan als Woning in Zicht dit doet.

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming. Er zijn twee uitzonderingen: 
1. Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
2. Of als dit noodzakelijk is voor woonruimtebemiddeling tussen jou en Woning in Zicht of de bij haar aangesloten woningcorporaties. 

Heb je inzage in jouw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die bewaard worden in ons systeem kun je zelf terugvinden als je inlogt op onze website met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Deels kun je dat zelf doen via Mijn Woning in Zicht - > Mijn gegevens. Enkele basisgegevens zoals je naam kun je niet zelf aanpassen. In dat geval kunt je contact met ons opnemen.  

Bewaartermijn

Woning in Zicht bewaart je gegevens niet langer dan voor de woonruimtebemiddeling en de daaraan gekoppelde managementinformatie noodzakelijk is.   

Cookies

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en het gebruiksgemak te verhogen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden. 

Wat zijn cookies?
Woning in Zicht maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de computer, tablet of telefoon van de website bezoeker wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een adres of e-mailadres uit cookies worden herleid. 

Er zijn verschillende cookies:
• Functionele cookies; dit zijn cookies die noodzakelijk zijn. Zonder deze cookies werkt de website/het portaal niet. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Je kunt deze cookies ook niet weigeren.
• Analytische cookies; dit zijn cookies die worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe websitebezoekers gebruik maken van de website/het portaal. Hierbij wordt het IP-adres van woningzoekenden niet opgeslagen. Er kan dus nog wél gebruik worden gemaakt van wat woningzoekenden hebben bekeken of aangeklikt, maar niemand kan zien wie dat heeft gedaan. Ook voor deze soort cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
• Advertisement cookies; dit zijn cookies die worden gebruikt bij bijvoorbeeld promotie-acties. Voor deze cookies moet toestemming worden gevraagd. Woning in Zicht maakt hier geen gebruik van.
• Sociale media cookies; dit zijn cookies die door zogenaamde 'embedded content' worden geplaatst. Wanneer een website een filmpje op bijvoorbeeld YouTube laat zien, kan YouTube ook cookies plaatsen. Als websitebeheerder heb je geen invloed op de cookies die door YouTube worden geplaatst.

Als je niet wilt dat websites cookies op de computer plaatsen, dan kun je de browserinstellingen aanpassen. Cookies die al geplaatst zijn kunnen verwijderd worden via de browserinstellingen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de Help-functie van de browser. Let er wel op dat de instellingen apart voor elke browser en computer die al gebruikt wordt aangepast moet worden. Indien cookies geweigerd worden, dan kunnen we helaas niet garanderen dat de website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat bepaalde pagina's van de website niet meer ingezien kunnen worden.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. Daarom worden je persoonsgegevens op meerdere manieren beveiligd. 

De persoonsgegevens die je met ons deelt worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL). Je herkent een SSL –verbinding aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in een systeem die wordt beheerd door een gespecialiseerde ICT-leverancier. Zij werken met de juiste ISO-certificering en zorgen voor passende technologische beveiliging. Als laatste is het systeem waarin je persoonsgegevens zijn opgeslagen beveiligd met autorisaties. Hierdoor kunnen alleen aangewezen personeelsleden je gegevens inzien en wijzigen als dat nodig is. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Woning in Zicht. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Versie 2 – 9 februari 2021